Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu - SITS.org.pl
Sekcje specjalne dla:
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu jest podmiotem odpowiedzialnym za szkolenie kadr instruktorskich na terenie Polski.

Ogłoszenia - PRACANewsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco co dzieje się w naszym serwisie, zapisz się do Newslettera


                


Reklama

Aktualności
Regulamin MPI SITS 2018 - tekst jednolity - dla startujących

 Poniżej przedstawiamY REGULAMIN Mistrzostw Polski Instruktorów SITS 2018. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim wszystkich zgłaszających się na zawody. Zwracamy szczególną uwagę na zapis w pkt. 7 dotyczący rozstawienia i losowania nr startowych oraz NOWY punkt 12 regulaminu. !

 

Regulamin

Mistrzostw Polski Instruktorów Snowboardu

SITS 2018

 

 

 

 1. Cel Zawody służą doskonaleniu poziomu technicznego,  integracji kadry szkoleniowej SITS, wyłonieniu najlepszych technicznie instruktorów.

 

 1. Organizator: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu.

 

 1. Termin i miejsce: 10-11 marca 2018 r., Zieleniec, biuro – „Stodoła” za pensjonatem Absolwent; zawody – stok nr 6

otwarcie zawodów – sobota, godziny poranne

slalom gigant – sobota, godziny przedpołudniowe

            jazda techniczna – sobota, godziny popołudniowe

            freestyle – niedziela, godziny przedpołudniowe

            zakończenie zawodów – niedziela, godziny popołudniowe

 

 1. Konkurencje:

 Jazda sportowa - slalom gigant – trasa przejazdu składająca się przynajmniej z 15 bramek – czas mierzony elektronicznie (fotokomórka) – na tej samej trasie przejazdu rywalizują kobiety i mężczyźni w osobnych kategoriach – wynikiem końcowym rywalizacji jazdy sportowej jest suma czasów z dwóch przejazdów lub czas po pierwszym przejeździe (zależnie od warunków pogodowych) – w pierwszym przejeździe kolejność startowa wg wcześniej rozlosowanych nr startowych, najpierw kobiety następnie mężczyźni – do drugiego przejazdu kwalifikuje się 25 mężczyzn i 15 kobiet z najlepszymi czasami z pierwszego przejazdu – w drugim przejeździe kolejność startowa zostaje odwrócona po uwzględnieniu wyników z pierwszego przejazdu – najpierw startują kobiety od 15 do 1 miejsca,  następnie mężczyźni od 25 do 1 miejsca – zawodnicy, którzy nie zakwalifikowali się do drugiego przejazdu zajmują miejsca wg czasów z 1go przejazdu (mężczyźni powyżej 25 miejsca, natomiast kobiety  powyżej 15  miejsca)

            Jazda techniczna (techniki zostaną wylosowane w trakcie ceremonii otwarcia 

            zawodów  i podane do wiadomości startujących)

Losowanie dokonane zostanie wg klucza: Techniki ślizgowe przodem – jedna z technik z I-III stopnia systematyki Techniki cięte przodem – jedna z technik z I-III stopnia systematyki śmig – jedna z technik: śmig ślizgowy lub śmig cięty jazda tyłem (switch) – jedna z technik: skręt ślizgowy lub cięty tyłęm Wynikiem końcowym jazdy technicznej jest suma uzyskanych punktów za demonstracje wybranych technik. Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. za każdą technikę. Komisje oceniające składają się z 2 sędziów w tym przewodniczągo komisji oraz sekretarza komisji, którego zadaniem jest zapisywanie uzyskanych punktów na protokole zbiorczym i indywidualnym protokole każdego zawodnika. Indywidualny protokół zawodnik otrzymuje w biurze zawodów wraz z numerem startowym i po zakończeniu jazdy technicznej winien go oddać do biura zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. Każdy zawodnik po przejeździe wybranej techniki otrzymuje wpis z uzyskanym wynikiem do swojego indywidualnego protokołu przez sekretarza komisji oceniającej daną technikę. Oceny uzyskane za przejazd będą ogłaszane na bieżąco przy pomocy kart z ocenami (duże znaczniki z ocenami) lub megafonu, zależnie od warunków pogodowych.

Freestyle - Skok na średniej wielkości skoczni dla kobiet tj. 2-4m odcinka płaskiego za progiem dla mężczyzn tj. 4-8m odcinka płaskiego za progiem Dopuszcza się wykonanie 2 skoków w dowolnym odstępie czasowym. Dopuszcza się wykonanie skoku przez kobiety na większej skoczni, wówczas prezentowana ewolucja zyskuje dodatkowo jeden punkt (+1 pkt). Dopuszcza się wykonanie skoku przez mężczyzn na mniejszej skoczni, wówczas prezentowanej ewolucji ujmowany jest jeden punkt (-1 pkt). Dopuszcza się wykonanie 2 skoków po 1 na każdej skoczni, z czego wynik najlepszego skoku zostanie uwzględniony w rywalizacji.

Przejazd po przeszkodzie jibbowej (box) o średniej wielkości - dla kobiet tj. długość 3-6m; szerokość do 0,5m; wysokość do 1m - dla mężczyzn tj. długość 4-8m; szerokość do 0,5; wysokość do 1m Dopuszcza się wykonanie 2 przejazdów w dowolnym odstępie czasowym. Dopuszcza się wykonanie tricku przez kobiety na większej przeszkodzie, wówczas prezentowana ewolucja zyskuje dodatkowo jeden punkt (+1 pkt). Dopuszcza się wykonanie tricku przez mężczyzn na mniejszej skoczni, wówczas prezentowanej ewolucji ujmowany jest jeden punkt (-1 pkt). Dopuszcza się wykonanie 2 przejazdów po 1 na każdej z przeszkód, z czego wynik najlepszego przejazdu zostanie uwzględniony w rywalizacji.

Skala punktacji zawiera się w przedziale 0-10 pkt. Komisje oceniające składają się z 3 sędziów w tym przewodniczący komisji oraz sekretarza komisji, którego zadaniem jest zapisywanie uzyskanych punktów na protokole zbiorczym i indywidualnym protokole każdego zawodnika. Indywidualny protokół zawodnik otrzymuje w biurze zawodów i po zakończeniu rywalizacji freestyle winien go oddać do biura zawodów pod groźbą dyskwalifikacji. Każdy zawodnik po wykonaniu ewolucji otrzymuje wpis z uzyskany wynikiem do swojego indywidualnego protokołu przez sekretarza komisji oceniającej daną ewolucję. Oceny uzyskane za przejazd lub skok będą ogłaszane na bieżąco przy pomocy kart z ocenami (duże znaczniki z ocenami) lub megafonu, zależnie od warunków pogodowych.

 

 1. Zasady uczestnictwa

W zawodach mają prawo uczestniczyć instruktorzy SITS, trenerzy SITS/instruktorzy sportu SITS i trenerzy master SITS, oraz absolwenci kursów instruktorskich organizowanych przez SITS, dla których start w MPI jest egzaminem. Do zawodów przystąpić mogą tylko w/w, posiadający AKTUALNE uprawnienia oraz opłacone składki. Uczestnicy zawodów dojeżdżają i mieszkają na własny koszt, startują na własne ryzyko. Każdy uczestnik zobowiązany jest dokonać ubezpieczenia NW we własnym zakresie. Opłata startowa – 70 pln (start w zawodach, ciepły posiłek, pamiątka). Kaucja za wydanie numeru startowego – 50 pln. Zawodnik startujący bez kasku oraz stwarzający niebezpieczne sytuacje będzie bezwzględnie DYSKWALIFIKOWANY.

 

 1. Zgłoszenia

Przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie droga elektroniczną przez formularz zgłoszeniowy na www.sits.org.pl. Lista zgłoszonych zawodników, z pośród których zostaną rozlosowane nr startowe zostanie zamknięta na 3 dni przed planowanymi zawodami. Każdemu zawodnikowi zgłaszającemu się po tym terminie zostanie przydzielony kolejny nr startowy (bez losowania) wg kolejności zgłoszenia. Odbiór nr startowych w godzinach wieczornych (zostaną podane do wiadomości) w dzień poprzedzający zawody oraz w godzinach porannych w dniu rozpoczęcia zawodów w biurze zawodów.

 

 1. Program zawodów – punktacja

Na program zawodów składa się trójbój: jazda techniczna – 4 ewolucje – rezultatem jest suma punktów uzyskanych za poszczególne ewolucje; freestyle – 2 ewolucje - rezultatem jest suma punktów uzyskanych za poszczególne ewolucje; jazda sportowa – slalom gigant – rezultatem jest czas jednego  lub dwóch przejazdów zależnie od warunków pogodowych. Wynikiem trójboju jest suma miejsc. W przypadku równej sumy miejsc o kolejności decyduje lepszy rezultat jazdy technicznej. Obowiązuje podział zawodników na dwie grupy: kobiety i mężczyźni. Kolejność startu: jazdy technicznej – kolejność dowolna; freestyle - kolejność dowolna; jazda sportowa – kolejność w pierwszym przejeździe: pierwsza 20-tka mężczyzn oraz pierwsza 10-tka kobiet – startuje wg numerów startowych ROZSTAWIONYCH* wg wyników z MPI 2017; w dalszej kolejności startują zawodnicy wg rozlosowanych nr startowych; w pierwszej kolejności startują kobiety następnie mężczyźni, w drugim przejeździe kolejność odwrócona wg miejsc uzyskanych w pierwszym przejeździe (15 najlepszych kobiet i 25 najlepszych mężczyzn).

 1. Nagrody

Dyplomy i nagrody zależne za od uzyskania sponsoringu. Nagrody uzyskują zwycięzcy grup w końcowej klasyfikacji. Zwycięzcy trójboju w każdej kategorii (kobiety i mężczyźni) przysługuje tytuł Mistrza Polski Instruktorów danego roku. Dodatkowo, w łączonej kategorii kobiet i mężczyzn wyłoniony zostaje: Najlepszy technik, Najlepszy freestylowiec, Najlepszy alpejczyk.

 1. Sędziowanie

Zawody sędziują Wykładowcy SITS bądź inne osoby powołane przez SITS (instruktorzy SITS, trenerzy i trenerzy master SITS)

 1. Protesty

Można zgłaszać zaraz po zakończeniu konkurencji w biurze zawodów. Warunkiem rozpatrzenia protestu będzie wniesienie kaucji w wysokości 500pln. Kaucja zostanie zwrócona po uznaniu protestu.

 1. Organizator

Organizacja zawodów bazuje na pracy społecznej. Niezbędne koszty organizacji pokrywane są ze środków własnych SITS. Zwracamy uwagę wszystkich instruktorów, że uzyskanie 7,5 pkt. z jazdy technicznej MPI zaliczane będzie po opłaceniu składek, jako unifikacja instruktorska, na wniosek zainteresowanego złożony przed zawodami (opłatę za unifikacje należy uiścić na konto SITS przed zawodami i okazać dowód wpłaty w biurze zawodów). Wyniki zawodów stanowią także kryterium kwalifikacyjna na stopień Wykładowcy SITS.

 1. Klasyfikacja Szkół SITS – od MPI 2018 !!! NOWOŚĆ

Zgłoszenia imiennej listy instruktorów reprezentujących szkołę dokonuje kierownik szkoły na adres swiety@sits.org.pl nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Zgłoszenie przez szkołę nie zwalnia instruktora z obowiązku samodzielnego zgłoszenia się do zawodów przez formularz internetowy. Każdy instruktor może reprezentować tylko jedną szkołę. W klasyfikacji będą brane pod uwagę kobiety i mężczyźni. Instruktorzy reprezentujący szkołę winni pracować w danej szkole min. 3 tygodnie w sezonie rozgrywania MPI. Każda LSS i PSS może zgłosić dowolną ilość uczestników. Klasyfikacja będzie ustalana na podstawie wyników 4 najwyżej sklasyfikowanych instruktorów (2 mężczyzn i 2 kobiety) z danej szkoły. Jeśli szkoła zgłosi mniej niż 4 zawodników będzie klasyfikowana za szkołami które wystąpią w pełnym składzie (minimum 4 instruktorów).

Decydować będzie suma miejsc 4 uczestników w klasyfikacji generalnej po trójboju. W przypadku remisu decydować będzie miejsce kolejnego uczestnika itd.

Nagrody:

1 miejsce – puchar, reklama w informatorze na nadchodzący sezon, zwolnienie z opłaty za licencję/patronat w nadchodzącym sezonie

2 miejsce – reklama w informatorze na nadchodzący sezon, 50% opłaty za licencję/patronat w nadchodzącym sezonie

3 miejsce – reklama w informatorze na nadchodzący sezon

 

Copyright © 2010 SITS.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunki korzystania Polityka prywatności SITS Design: Wojciech Kozłowski CMS: WB NET
Sponsorzy:

Lista sponsorów